Säljtjänster

VI SÄKERSTÄLLER DEN BÄSTA DISTRIBUTIONEN FÖR ER PRODUKT
För att säkerställa försäljning av produkter i butiker, på en marknad med många förändringar och geografiska avstånd, behövs kostnadseffektiva och smarta lösningar. Vår landsomfattande säljkår består av väl etablerade och anpassningsbara seniorkonsulter. De kommer att se till att du som kund får den bästa distributionen av dina produkter.

Våra konsulter arbetar för några av världens största och välkända varumärken. De arbetar med många olika kategorier och produkter. Våra konsulter har en bred kunskap om att sälja nyheter och kampanjer och kommer att bidra till framgångsrika lanseringar och återköp av dina produkter.

Vår landsomfattande säljkår består av väl etablerade och anpassningsbara seniorkonsulter

Värdet för dig ligger i vårt sätt att arbeta mer effektivt och vårt väl etablerade nätverk inom livsmedelsindustrin. Vi har en samtrafikmodell där konsulterna planerar kostnadseffektiva rutter med flera besök samtidigt. Detta ger dig det bästa värdet och investeringen.

Vi strävar efter att vara en föredragen partner. På din vägnar är vi kategoriexperter och lagspelare med köpmännen. Vårt samarbete slutar inte i butiken, men vi håller en dialog med dig under hela processen från planering, butiksbesök, beställning och uppföljning för att säkerställa bästa möjliga utförande.

Andra tjänster

TRACKER

RetaiRetailBlue tillhandahåller spårning av aktiviteter i butiken. Vi dokumenterar vad som händer och ger faktabaserad insikt. Vi ser det som det är!

Läs mer

MERCHANDISING

Produkternas synlighet och närvaro i hyllan eller på golvet är avgörande för att öka försäljningen, och konsumenterna blir mer nöjda och lojala.

Läs mer

ACTIVATION

Att leva upp till konsumenternas förväntningar kan vara utmanande. För oss innebär detta att göra dina varumärken och produkter kända för konsumenten genom olika upplevelser.

Läs mer