Retail24 lanserer Key Account Services

Retail24 sin oppgave er å bidra til økt salg og effektivisere prosesser for våre kunder. Våre tjenester er bygget rundt viktige KPI’er ute i butikk. I tillegg ser vi at flere av de viktige beslutningsprosessene tas på kjedekontorene.  I fremtiden vil vi kunne bistå våre kunder med profesjonell støtte og rådgivning i kundens dialog med kjedene.

Bransjen preges av høyt tempo og store endringer. Det er viktigere enn noen gang å ha ressurser tilgjengelig som er flinke til å forstå både leverandør– og kundesiden. Vi får stadige henvendelser fra kunder som trenger hjelp til denne type oppgaver og kjedene ønsker personer med høy kompetanse fra start. Derfor er tiden inne for å utvide vår tjenesteportefølje og starter opp Key Account Services.

Flere bedrifter opplever et stort kompetansegap ved for eksempel permisjoner, sykemeldinger eller i påvente av en fast ansettelse.  Key Account services vil i slike tilfeller kunne bistå leverandører med å opprettholde en god KAM-funksjon for en begrenset periode – og på denne måten sikre kontinuitet mot kunden(e). I tillegg vil det være situasjoner hvor våre kunder trenger ekstra bistand i ett eller flere prosjekter. Dette kan være å utvikle en ny lanseringsstrategi, utvikle en kommersiell plan eller gjennomføre en god kategorianalyse før man bestemmer seg for planene videre.

For mindre leverandører i bransjen kan vi tilby permanent bistand på KAM arbeidet. Tilsvarende behov vil gjelde for utenlandske aktører som vil inn i Norge og som ønsker en komplett verdikjede fra én leverandør. Vår nye tjeneste fyller et tomrom i markedet. Få har spesialisert seg på denne type tjenester og med resten av tjenestespekteret kan vi i stor grad tilby en komplett leveranse til våre kunder. I første omgang lanseres denne tjenesten i Norge.

Knut Morten Brekke vil lede den nye tjenesten. Han har bred erfaring fra leverandørsiden, og har blant annet vært Country Manager for Candyking, KAM for Coca Cola og salgsdirektør og KAM for L’Oréal.

Klikk på denne linken for å lese mer om Key Account Service .

 

Kontaktinformasjon
Knut Morten Brekke
epost:knut.morten@retail24.no
Mobil 950 23 256.

In other news

Använder din butik rätt POS- material?

Dagens konsumtionssamhälle har lett till hårdare konkurrens mellan butikerna för att locka nya och fler kunder. De som inte sticker ut kommer inte heller ha rätt förutsättningar för lönsamhet och

Läs mer

Gör butiken mer lönsam med rätt merchandising

Försäljning och lönsamhet är viktiga begrepp för en framgångsrik butik. Efter årtionden av studier och forskning är det vanligtvis ingen tillfällighet att vissa butiker tjänar mer jämfört med andra. Den

Läs mer

Welcome Mutti!

Mutti & Retail24 have signed an agreement on Sales in Denmark.

Läs mer